Solidaritet i tider av repressiv politik, Folkets Husby (2022).

Solidaritet i tider av repressiv politik: Ett seminarium om verkningarna av begreppen “särskilt/utsatta områden” a seminar by Action Archive at Folkets Husby, 15/10 2022.

Under senare tid har kategorierna “särskilt/utsatta områden” haft en central roll i den politiska debatten vilket blivit extra tydligt i den nyliga valrörelsen. Polisens lista över “särskilt/utsatta områden” och de närbesläktade idéerna kring “segregering” och “trygghet” påverkar inte bara vardagslivet för de boende i dessa stadsdelar och bostadsområden, utan kan även få konsekvenser för den fysiska planeringen (arkitektur/stadsplanering). I Danmark har man börjat med tvångsförflyttningar av boende och rivning av bostadsområden, men de boende gör motstånd. I Sverige talar politikerna om Danmark som föregångsland. Vi har bjudit in aktivister från de danska grupperna Almen Arkiv och Almen Modstand att berätta om situationen där. Vi även bjudit in representanter från olika organisationer i Sverige, som kan vittna om vilken effekt kategorierna “särskilt/utsatta områden” har ur olika perspektiv. Kvällen avslutas med buffé. Det kommer också att presenteras två affischutställningar på temat.

Vi som organiserar seminariet är en grupp av forskare inom urbana studier och arkitekturhistoria baserade i Sverige och Danmark: Sara Brolund de Carvalho, Maryam Fanni, Heidi Svenningsen Kajita, Jennifer Mack, Helena Mattsson, Svava Riesto och Meike Schalk.

Medverkande:

  • Ilhan Kellecioglu, aktiv i Ort till Ort och författare till “Rapport inifrån Hemblahelvetet”
  • Nazem Tahvilzadeh, statsvetare och demokratiforskare
  • Marlen Eskander, socialantropolog, verksamhetschef och grundare av Läsfrämjarinstitutet 
  • Beata Hemer, arkitekt och medlem i föreningen Initiativet for Retfærdig Boligpolitik, Almen Arkiv/Almen Modstand, Danmark
  • Marie Northroup, antropolog och medlem i föreningen Initiativet for Retfærdig Boligpolitik, Almen Arkiv/Almen Modstand, Danmark

Affischutställningar:
– “DeKonstruktionen av välfärdssamhället: En jämförande studie av programmeringen av rum i Husby 1977 och 2014” av Maria Ärlemo
– “Du kan helt enkelt säga NEJ” av Aktion Arkiv
– Almen Arkiv av Beata Hemer och Marie Northroup 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s