“Tensta Museum” (Fall exhibition period) in Public Luxury 2018/2019 at ArkDes, Stockholm.

_C7A8848

Verket bestod av en mobil arkivmodul, böcker, tidskifter, dokument och affischer från samverkansprojektet Tensta 1989– 1995 på Glömmingegränd av Loggia arkitekter AB och arkitekt Ylva Larsson (“TENSTA Förändring under Samverkan 1989–1995”) samt en film producerad i samverkan mellan Familjebostäder AB i Stockholm, Loggia Arkitekter AB, NCC och SABO (video 17 min) färdigställd 1995. Modulen är målad i de färgnyanser som användes vid Glömmineggränds omvandling 1989– 1995.

Mellan 1989– 1995 samverkade Loggia Arkitekter med de boende i allmännyttiga AB Familjebostäders kvarter. Sju kvarter med 960 hushåll berördes när Ylva Larsson och hennes medarbetare arbetade på plats i kontinuerlig dialog med människor, vuxna och barn, med bakgrunder från hela världen. Alla språk var arbetsspråk och arbetet utgick från livet på platsen. Social förnyelse med lokal koppling utvecklades och kvartersvärdar utsågs. Arkitekterna samverkade också med hyresgästförening, socialdistrikt, lokal förvaltning och stadsbyggnadskontor.

Under utställningsperioden aktiverades verket genom en serie programpunkter.

 

_C7A8788.JPG

tensta konthall guidad tour glömmingegränd.png

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s